EQUIP

L’EQUIP DE LA FUNDACIO

Som un equip humà, compost per professionals contractats  i voluntaris,  compromesos per portar a terme, mitjançant intervencions socio educatives que  impliquen la familia,   una transformació social.

4vents-equip

L’equip de gestió de la fundació té per funció  donar suport a direcció, gestionar el dia a dia dels projectes i coordinar-los.

 

Equip actual de la fundació:

Isabel Perez, coordinadora Àrea Social

Cristina Marti, coordinadora projecte  NOU HORITZÓ

Fe Maria Tamayo, Coordinadora Personal de Servei.

Lita Alvarez, directora Fundació Quatre Vents

Paula Herrera Barbero. Coordinadora Educadores d’Infants

El patronat de la Fundació.

És el màxim òrgan de responsabilitat de Fundació Quatre Vents. Marca les línies estratègiques a mig i llarg termini, vetlla pel compliment de les finalitats, objectius de la fundació, els valors, la missió, la visió i el codi ètic.

 

Patronat fundador: Juan José Albericio, Lita Alvarez, José Luis Díaz, Inés Escrich, Regina Farré, Montserrat Guasch, Mariano Ibar, Anna María Martínez, Rafael Méndez, Montse Pinto, Jordi Rabasso, Luis María Sáez de Ibarra, Joan Antoni Torrent i Francesc Vilurbina.

Actualment està format:

  • President: José Luis Diaz Cabañas

Advocat

  • Sots Presidenta: Montserrat Pintó Sala

Advocada i Sòcia fundadora de l’entitat Adopta

  • Secretaria: Sonia Pau Cortada

Secretària de Direcció

  • Tresorer: Ramon Segarra Segarra

Direcció empresarial

 

  • Vocal: Carles Armengol Siscares

Pedagog

  • Vocal: Antonio de la Ossa Martinez

Director general d’una empresa de logística i duanes

  • Vocal: Stel·la Viladot i Pou

 

  • Vocal: Lita alvarez Bañeres

Treballadora Social i Pedagoga

Contador visites: 983