EQUIP

EQUIP

Fundació Quatre Vents, realitza els seus Projectes amb Equips educatius amb la titulació adequada per realitzar les seves funcions,  amb professionalitat responsabilitat i motivació,  i amb voluntaris compromesos i responsables.

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ.

És el màxim òrgan de responsabilitat de Fundació Quatre Vents. Marca les línies estratègiques a mig i llarg termini, vetlla pel compliment de les finalitats, objectius de la fundació, els valors, la missió, la visió i el codi ètic.

 

Patronat fundador:

Juan José Albericio, Lita Alvarez, José Luis Díaz, Inés Escrich, Regina Farré, Montserrat Guasch, Mariano Ibar, Anna María Martínez, Rafael Méndez, Jordi Rabasso, Luis María Sáez de Ibarra, Joan Antoni Torrent i Francesc Vilurbina.

Patronat actual:

President: José Luis Diaz Cabañas. Advocat

Secretaria: Sonia Pau Cortada, Periodista

Tresorer: Ramon Segarra Segarra, Direcció empresarial

Vocals:

Carles Armengol Siscares, Pedagog.

Antonio de la Ossa Martinez, Director general d’empresa de logística i duanes.

Lita Alvarez Bañeres, Treballadora Social i Pedagoga.

Contador visites: 1.535