QUINS OBJECTIUS TENIM?

QUINS OBJECTIUS TENIM?

 • Facilitar una atenció integral a la infància i la família en situació de risc social.
 • La promoció de la dona en l’àmbit econòmic, laboral i social.
 • Fomentar la igualtat entre home i dona.
 • Portar a terme accions encaminades a evitar el rebuig de tota mena de discriminacions per raó d’edat, situació laboral, salut, exclusió i desigualtat social, situacions d’immigració i potenciar la seva integració social i el respecte als principis bàsics de convivència.
 • Portar a terme activitats dirigides a la promoció de la salut i l’atenció sanitària i social.
 • Promoure activitats dirigides a l’educació dels infants, a l’alfabetització i formació ocupacional i continuada dels adults.
 • Promoure accions encaminades a la integració social i  laboral, especialment per a la dona.
 • Investigar i estudiar les situacions socials de marginació.
 • Acompanyar a les persones excloses de la societat a reintegrar-s’hi amb tots els seus drets i deures.
 • Sensibilitzar els ciutadans i ciutadanes dels problemes de la pobresa, i procurar una major consciència cívica que permeti anar fent realitat la solidaritat amb els col·lectius exclosos de la societat.
 • Denunciar les causes de la pobresa i de l’exclusió de les persones i aportar propostes de solució a les Administracions i a la societat.

Contador visites: 822