TREBALL EN XARXA

La Fundació participa i es coordina sempre que és possible amb Entitats privades i Serveis Socials que intervenen en la situació familiar, amb reunions, mitjançant telèfon i/o  telemàticament, per unificar esforços i criteris d’actuació, a més de realitzar accions conjuntes.

Què pretenem quan fem xarxa?

Treballar amb altres entitats, xarxes i administracions, en  benefici de les persones.

 

Incidir per visibilitzar socialment la petita infància i que es compleixin, plenament, les lleis que els emparen.

 

Influir perquè les polítiques socials estiguin centrades  en la prevenció com una forma de millorar el present i el futur.

 

Des de l’any 1987, ininterrompudament, ens hem distingit per oferir serveis innovadors i originals, adaptatats a les noves necessitats i crear-ne de nous, sempre en funció de les problemàtiques socials del moment.

Resultats d’aquest treball en xarxa.

Hem realitzat jornades de sensibilització de la situació de la petita infància i la seva família, així com també, sobre les mancances de recursos que les lleis de protecció de la infància contemplen.

Membres fundadors de la Coordinadora d’Entitats Privades d’Infants Joves, Adolescents i Famílies del Raval (CEPIAR).

Membres fundadors de la Xarxa d’Atenció d’Infants i Famílies del Raval (XAFIR).

Amb qui?

Treballem coordinadament amb entitats diverses a nivell de barri i de ciutat, intercanviem experiències, metodologies i coordinem actuacions.

 

– Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona
– Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social de Barcelona
– Xarxa acollida i acompanyament a persones immigrants a Barcelona.
– Xarxa dels drets dels infants
– Taula Tècnica Dipositiu Públic i Privat d’Acollida en situacions de VM
– Fundació Tot Raval
– Federació Catalana de Voluntariat Social
– ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social

Contador visites: 518