PROJECTE D’ATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIA AMB LA FAMÍLIA “ALBA”

Projecte pilot, pretén oferir a famílies monoparentals amb fills fins els 3 anys, sense recursos econòmics, i sense dret a prestacions, un ajut econòmic temporal.

 

ÚNIC a la Ciutat;  té per finalitat proporcionar un ajut econòmic a la família, sense dret a cap prestació  i sense ingressos,  per fer actuacions formatives i lúdiques, rebent 400€, mensuals,   amb  una “jornada” de 20 hores setmanals.

 

Creiem que cal donar un suport  integral i intensiu a les dones amb infants menors de 3 anys y la família, especialment monoparental, per tal de millorar les condicions de la petita infància i al mateix temps,  proporcionar  uns recursos econòmics que  ens permetin treballar conjuntament les pròpies capacitats de les dones i siguin el motor que promogui la sortida de la pobresa

 

La dona  te que signar, la dona ha de signar un  compromís amb l’ horari de participació en el projecte, pel qual rebrà mensualment  400€, creiem que és una forma “digna” d’ajudar a la dona i que també beneficiarà al seu fill;  que podrà  gaudir de la mare en un espai alegre, càlid i adequat a la seva edat.

 

Ho fem, perquè considerem que cal  fer un  suport a la família, especialment en situació de pobresa, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i adequada,  És una necessitat per al infant gaudir d’una família i condicions  dignes i estables.

 

Creiem en la necessitat de nous models de suport a la família, uns ingressos mínims, que premiïn l’esforç, el compromís, la responsabilitat i deixin de banda, la demanda en espècies, sense esforç i gratuïta, cal donar resposta a les necessitats reals, treballant les mancances, però potenciant  habilitats i promocionant la capacitat de decidir què necessiten i qué volen.  .

 

Mitjançant activitats  socio educatives i lúdiques, amb la dona sola, conjuntament amb l’Infant i grupals, treballant les mancances, però potenciant  habilitats i promocionant la capacitat de decidir què necessiten i què volen. Realitzant  activitats formatives i lúdiques, potenciant la recerca i acompanyament laboral, assessorant per garantir una optimització dels recursos i animant a prendre decisions amb responsabilitat, millorant  la pròpia autoestima, l’ampliació de xarxa social i el suport per l’accés al mon laboral.

Contador visites: 526