SERVEIS QUE OFERIM

Les necessitats actuals  han fet  tornar  a obrir els serveis  de Bany , Bugaderia i  Menjador pels infants  que no estan al centre, També s’han creat els Xecs 4  Vents.

 

Disposem d’un seguit de serveis per pal·liar, amb intervenció directa, situacions d’extrema necessitat i pobresa, donant accés a famílies amb nuls recursos econòmics i sense cap prestació, a serveis gratuïts de:

 

– Menjador, per donar suport a les famílies amb necessitats econòmiques que no poden cobrir amb un mínim de qualitat, una bona i completa alimentació per als seus fills/es. També, és un suport per a aquelles famílies que necessiten un acompanyament en el procés d’alimentació del seu fill/a, per treballar hàbits, rutines i límits.

 

– Xecs Quatre Vents, amb aquests xecs atenuem i disminuïm necessitats urgents, bàsiques i de primer ordre de les famílies, en forma de xecs per alimentació, productes higiènics,  neteja,  farmàcia….

 

– Bugaderia i  Bany: Cal destacar que, aquests serveis degut a l’absència de persones que en feien ús i/o se’n beneficiaven, majoritàriament mares amb fills/lles al seu càrrec, o bé famílies sense suports  ni xarxa familiar i/o social o sense sostre, van haver de tancar, però, arrel de la profunda crisi patida aquests darrers temps, fa 2 anys els vam haver de reobrir i reprendre la seva activitat per la demanda rebuda.

Contador visites: 1.078